SriChinmoy.org
sl More about Sri Chinmoy
x

Nemudoma nehaj

Nemudoma se nehaj sovražiti.


Nemudoma nehaj

omalovaževati

vzvišene dosežke drugih.


Nemudoma se nehaj valjati

v užitkih

življenja nevednosti.


Nemudoma nehaj

svetovati ljudem,

kaj naj storijo

in kaj naj opustijo.


Nemudoma nehaj spuščati

zmaja samopomembnosti

visoko, višje, najvišje.


Nemudoma nehaj spregledovati dragocenost slehernega trenutka,

saj je vsak

vir enkratne izpolnitve.


Nemudoma nehaj prijateljevati

z nenehno negotovostjo

in obsedeno individualnostjo.


Nemudoma nehaj žaliti,

kritizirati in sramotiti

tisto peščico ljudi,

ki ljubi samo Boga.


Nemudoma nehaj

biti lastnik

nehvaležnega srca.


Nemudoma se nehaj

zadrževati

na področju negotovosti

in dvoma.


Nemudoma nehaj omejevati

svoje tiho,

mirno življenje enosti.


Nemudoma nehaj zaupati

svojemu srcu,

ki je prelomilo

obljubo predanosti.


Nemudoma nehaj dvomiti

o ljubiteljih Boga

in jih kritizirati.


Nemudoma se nehaj spominjati

strašanskih napak

žalostne preteklosti.


Nemudoma nehaj zavračati

Božji izbor,

razsvetljujoči in izpolnjujoči Glas

v vsakem zvoku.


Nemudoma se nehaj

odtegovati odgovornosti

do zunanjega sveta,

ki jo je zapovedal Bog.


Nemudoma se nehaj izogibati

Notranjemu Vodniku,

ki tako sočutno krmari

tvoj čoln življenja.


Nemudoma nehaj skrivati

svoje notranje strahove

za zunanjimi nasmeški.


Nemudoma nehaj podcenjevati neprimerljive vrednote

hvaležnega srca

in predanega življenja.


Nemudoma nehaj napovedovati

dan izpolnitve zunanjega sveta

in dan zadovoljitve notranjega sveta.

Svetovna popolnost

in svetovno zadovoljstvo

se bosta zagotovo zgodili ob Uri,

ki jo bo izbral Bog.


Nemudoma nehaj spregledovati

plamene ekstaze

svojega stremečega srca.


Nemudoma nehaj

z nespametnim ali falotskim

odpovedovanjem

svojih zmenkov z Bogom.


Nemudoma se nehaj

muditi v včerajšnjih,

današnjih in

jutrišnjih nevihtah želja.


Nemudoma nehaj odkrivati

človeško popolnost

in Božje zadovoljstvo

na televiziji.


Nemudoma nehaj iskati

ples zadovoljstva

na sulici skušnjave.


Nemudoma nehaj

naskrivaj oponašati

Bogu vdane iskalce.


Nemudoma nehaj jemati

pogum tistim srcem,

ki izzivajo nemogoče.


Nemudoma nehaj plesati

s svojim

blodečim razumom.


Nemudoma nehaj zanemarjati svojo prastaro

luč modrosti.


Nemudoma nehaj obiskovati

kraje

puhlega govorjenja.


Nemudoma nehaj

razmnoževati

svoje namišljene

srčne strahove.


Nemudoma nehaj presliševati

Božje nareke

Tišine in miru.


Nemudoma nehaj zapostavljati

vzpenjajoče se plamene

svoje dušne lepote.


Nemudoma nehaj prepevati

solzave pesmi

svoje samozamišljene

osamljenosti.


Nemudoma nehaj zatemnjevati

svoje umsko nebo

z oblaki

negotovosti in nečistosti.


Nemudoma nehaj pozabljati

na lepoto svojega

stremečega srca

in dehtenje svojega

posvečenega življenja.


Nemudoma nehaj zanikovati

svoje

vseobsežno srce enosti.


Nemudoma nehaj razkosovati upajoče in pojoče cvetove

svojega srca.


Nemudoma nehaj

posvečati pozornost

svojemu napačnemu

in malodušnemu

preteklemu življenju.


Nemudoma se nehaj obračati

proti breznu nevednosti

svojega razuma.


Nemudoma opusti

uporniški um,

divji vital in življenje,

ki beži od dolžnosti.


Nemudoma nehaj

pomanjkljivo hraniti

svoje Bogu všečne občutke

v srcu.


Nemudoma nehaj dvomiti

o Božjem sočutnem spustu

v stremeče srce

vsakega človeškega bitja.


Nemudoma nehaj gojiti

poželjivi nasmešek,

čeprav je samo bežen.


Nemudoma nehaj živeti

v nenehno daljšajočih se

verigah zmede svojega razuma.


Nemudoma nehaj biti

brezbrižen do ničevosti

in strahu.


Nemudoma se nehaj norčevati

iz vzorov,

ki plemenitijo tvoje srce.


Nemudoma nehaj dovoljevati

svojemu prefinjenemu razumu,

da te ščuva.


Nemudoma nehaj

spregledovati dobro voljo

svojega dišečega

cvetnega srca.


Nemudoma se nehaj skrivati.

Pridi na dan in se pogumno bori.

Bog si želi,

da bi bil največji junak

na bojnem polju življenja.