SriChinmoy.org
sl More about Sri Chinmoy
x

Novo tisočletje

ENAINDVAJSETO Stoletje, Novo Tisočletje!

Proč s povzetkom starih žalosti in radosti.

Božje Srce, Božje Oko, novo upanje in nova obljuba!

Oj, teci, potopi se in leti - Blaženost, Neskončnosti Blaženost!

Svet bo pozdravljal cesto s pesmijo predanosti Bogu.

Stvarnikova Srca Tišine, zvónka življenja stvarjenja

se zgrinjajo v množicah.


O Novo Tisočletje,

prispeš in stopiš predme.

Zame si božanski gost.

K meni prihajaš z božansko ljubeznijo.

Pravim ti, da si docela moje.

V trenutku, ko se prikažeš pred menoj,

začutim v tebi svojo večno rastočo novost

in večno izpolnjujočo enost.


VSTOPAMO v Novo Tisočletje,

da bi zrasli v njegovo

neizmerno

lepoto in dehtenje.


VSAKO cvetoče stoletje

se začne z novim Upanjem

v Božjem Srcu

in z novo Obljubo

v Božjem Pogledu.


ENAINDVAJSETO Stoletje

se bo odpravilo na svoje čudovito potovanje

s presenetljivim srčnim klicem

k Božjemu Odpuščanju.


V 21. Stoletju

me Bog prosi,

naj Mu neutrudno sledim,

ker namerava položiti

najino skupno krono zmage

na mojo glavo.


KJE bom živel v 21. Stoletju?

Živel bom na dveh koncih:

v Božjem Srčnem Utripu, polnem sladkosti,

in

v človekovem romarskem srcu - svetišču.


ENAINDVAJSETO Stoletje

se hitro približuje.

Naj se sleherno človeško bitje spomni

svojih kot Himalaja velikih obljub Bogu

in naj jih začne izpolnjevati.


NAJ Novo Tisočletje

naznani nove Božje Sanje,

novo Božjo Obljubo

in novo Božje Zadovoljstvo,

da osvobodi človeštvo

iz muk suženjstva nevednosti.


V 20. Stoletju

sem se vsak dan prebudil

z očmi, polnimi

solzá.


V 21. Stoletju

se bom vsak dan prebudil

s cvetočimi smehljaji

v svojem srcu.


MOJ Ljubljeni Najvišji Gospod

mi slovesno obljublja,

da bo vsak dan prihajal k meni

s studencem svojih izbranih Blagoslovov,

da bi mi pomagal razodevati svojo Luč

vsepovsod

pod mavrico smehljajočega se neba

21. Stoletja.


ISKALCI resnice in ti, ki ljubijo Boga,

bodo zagotovo dobili

posebno priložnost,

da razprostrejo sončne žarke svojih src

vsepovsod

v Novem Tisočletju.


NOVO Tisočletje me bo naučilo,

da je neskončni Cilj

neločljivo povezan

z neskončnim Potovanjem.


GLASBENICA vdanosti v meni

je povsem pripravljena, da zaigra,

Božjo Pesem Ljubezni,

na moje srčne strune,

v Novem Tisočletju.


MOJ Gospod,

naj zrem prihod

Novega Tisočletja

skozi na stežaj odprta vrata svojega srca

in ne skozi zaprto okno svojega razuma.


MOJ Najvišji Gospod šepeta

globoko v mojem srcu,

da se bosta samo moje stremeče srce

in posvečeno življenje

vkoreninila in vzemljila

v najbolj rodovitni prsti

21. Stoletja.


NAJ vsi neljubi spomini

iz 20. Stoletja

kar se da hitro zbledijo

iz mojega uma!


ZAPOMNITI si želim eno sámo stvar:

da sem bil ustvarjen iz čiste Božje Radosti,

da bi postal Božja igrača

v Novem Tisočletju.


ENO željo sem imel;

isto željo še vedno imam.

Prepričan sem, da se mi bo ta želja

v Novem Tisočletju izpolnila.

In kakšna je ta želja?

Moje nenehno prijateljevanje

z mojim Gospodom Ljubljenim Najvišjim.


OD stremljenja

Novega Tisočletja

se bom naučil,

da Boga ni mogoče

ljubiti preveč.


V 20. Stoletju

nam ni uspelo premagati

brezbožnega duha

naše dobe.

Toda v 21. Stoletju

nam bo nedvomno uspelo.

NEIZOGIBNA dolžnost

iskalcev resnice in teh, ki ljubijo Boga,

je, da v Novem Tisočletju

preobrazijo staro propadanje uma

v novo prerojenje srca.


POGLEJTE, kdo nas zapušča

ob prihodu 21. Stoletja?

Naš osiromašeni dvomeči razum.

In poglejte, kdo nas objema?

Izobilje verujočega srca.


STARO tisočletje pravi

Novemu Tisočletju:

“Brat moj,

ne počni takšnih napak,

kakršne sem počelo jaz!”


V svojem srcu, ki se vzpenja v Nebesa,

čujem sladek šepet

Novega Tisočletja.


NOVO Tisočletje mi ukazuje:

“Smehljaj se, smehljaj se, smehljaj se!

Poglej, prineslo sem ti

morje upanja in sonce obljube.”


V 20. Stoletju

sem bil boben lastnega razuma.

V 21. Stoletju

bom postal flavta svojega srca.

Prepričan sem, da bom deležen

sočutnega Smehljaja svojega Gospoda.


RAD bi bil otrok

prihodnjega stoletja,

ko se bom nesebično posvečal

polnemu izražanju

svojega Gospoda Ljubljenega Najvišjega.


SLEHERNI sanjalec Božjega izražanja

na zemlji

je vrhunski glasnik

nove dobe.


ŽIVLJENJE moje, nič se ne boj!

Pogumno bodi!

Sam Bog bo pozdravljal

tvoj sleherni korak naprej

v deželo srca

21. Stoletja.


BOG si želi, da rastem in žarim

v stremečem srcu

Novega Tisočletja.


BODIMO pripravljeni prisrčno sprejeti

hitro bližajoče se cvetove obljub

novega stoletja.


S svojim pobožnim pogledom

se bom ljubeče obrnil navzgor.

S svojim meditativnim pogledom

se bom brezpogojno zazrl v notranjost.

Resnično, to slovesno obljubljam

samemu sebi

v 21. Stoletju.


V Novem Tisočletju

nam bo Bog iz Svoje neskončne Radodarnosti

dal sposobnost,

¸ da znova ulovimo

naše trenutke sladkosti z Njim.


TO, čemur danes pravim

stik z Bogom,

bo jutri postalo

Božja in moja

dokončna ponovna združitev.


RAD bi pozabil

čisto vse,

edinole svojega čaščenja Boga

v Novem Tisočletju ne.


O, 21. Stoletje,

rad bi, da si priča,

ko moj Gospod in jaz

hraniva in oskrbujeva drug drugega

z izmenjevánjem svojih smehljajev.


O, božanski plameni

ljubezni 21. Stoletja,

tukaj in zdaj zažgite mojo preteklost.

Ponesite me in me položite

v svoje večno cvetoče srce.


NOVO stoletje je novo življenje.

Novo življenje je nova sekunda.

Nova sekunda je nova priložnost.

Nova priložnost je novi Blagoslov

Neskončnega Najvišjega.


RAZLOČNO vidim,

da bo 21. Stoletje,

ki se hitro približuje,

kmalu očistilo

privide noči

20. Stoletja.


V 20. Stoletju

je Božji Dež Sočutja

padal na človeštvo v neizmernem obsegu.

Človeštvo se ga ni razveselilo -

ne, še opazilo ga ni.


V Novem Tisočletju

bo Božji Dež Sočutja

spet padal v neizmernem obsegu.

In tokrat ga bo človeštvo pozdravilo z

na stežaj odprtimi vrati sprejemljivosti srca.


BOG nam pravi,

da je On že izbrisal

Svoje spomine nezadovoljstva.

Kako to, da tega ne storimo tudi mi?

Zakaj? Zakaj? Zakaj?

Zakaj moramo čakati

na prihod naslednjega stoletja?


KLIC, ki se danes vzpenja k Bogu,

in Smehljaj, ki se bo jutri spustil od Boga,

ne moreta živeti drug brez drugega.


O, iskalec,

Bog bo res ponosen nate,

če boš zmogel vsaj za malenkost napredovati

s svojimi drobnimi koraki stremljenja in predanosti

v Novem Tisočletju.


NA predvečer Novega Tisočletja

se na zemlji prebuja nova zavest.

Bog znova navdihuje

sleherno Svojo stvaritev

z novim upanjem, novo lučjo, z novim mirom

in novim veseljem.


V Novem Tisočletju

naj Bog Stvarnik

slavi zmago

v življenju Boga stvarstva.


NOVO Tisočletje

bo utelešenje

svetih upov

in veličastnih obljub.


IZPOLNITEV razuma

je bila upanje

preteklih nekaj stoletij.

Zdaj bo upanje

naslednjega rodu

in vseh prihodnjih rodov

izpolnitev srca.

To bo resnično edinstven prispevek

21. Stoletja človeštvu.


ČLOVEŠTVO bo v Novem Tisočletju

na splošno sledilo

svoji nezmotljivi intuiciji,

ne pa svojemu zavajajočemu, zmedenemu,

vežočemu in oslepljujočemu razumu.


DVAJSETO Stoletje je bilo

velika množina

neizpolnjenih upov razuma.


ENAINDVAJSETO Stoletje bo nedvomno

brezmejna množina

razsvetljujočih in izpolnjujočih upov srca.


BOG je že ukazal

otrokom svojega srca,

naj zasežejo vse knjige

z dvomi o sebi in z dvomi o Bogu,

kar jih je napisal razum 20. Stoletja.


BOG si želi,

da v Novem Tisočletju

srce napiše

neskončno število knjig o veri vase,

o veri v svet in o veri v Boga.


V 20. Stoletju

je človeštvo molilo

z gromovitim glasom

razuma.


V Novem Tisočletju

bo človeštvo molilo

s sladkimi sanjami

srca.

Bog in Božje Srce

se bosta nemudoma odzvala

z Odgovorom, polnim Ponosa

in Zadovoljstva.


MLAČNA vera človeštva

v 20. Stoletju

ni mogla videti stvari,

ki so bile ne le vidne,

ampak celo čisto pred očmi.


V 21. Stoletju

bo vera nezmotljivo videla

ne le stvari,

ki bodo docela zunaj vidnega obzorja,

ampak tudi nevidne stvari.

Vera bo videla

lepoto in moč Luči

vsepovsod,

celo na najbolj odmaknjenih kotičkih planeta.


V 20. Stoletju

je goščava razuma obrodila

samo ničvreden in neuporaben plevel.


V 21. Stoletju

bo vrt srca obrodil

cvetice Božanskosti

in cvetove Nesmrtnosti.


ČE smo pristni ljubitelji Boga,

potem nam

nobena zatemnjenost razuma ne more zapreti

obzorja našega udejanjanja Boga,

v 21. Stoletju.


Prosimo vsi

le za Božje Vódstvo

v življenju človeštva

v 21. Stoletju.


BOG nam vedno prepušča svobodo izbire.

Precej pogosto ne izbiremo prav.

Vendar v 21. Stoletju ne bomo

zgolj prav izbirali,

ampak bomo izbire tudi v polni meri uporabili.


NAJ tako zavestno kot nezavedno

vselej storim pravo stvar

in naj ne razočaram svojega Ljubljenega Najvišjega

niti enkrat

v Novem Tisočletju.


ČE dosežkov 20. Stoletja

veselo ne pustimo zadaj

in ne stopimo naprej,

ne bomo zmogli

z ljubeznijo in samorazdajanjem

pozdraviti prihoda 21. Stoletja.


ENAINDVAJSETO Stoletje

bo zagotovo

z odprtim srcem, spontano in popolnoma

odgovorilo tistim, ki potrebujejo

lepoto, moč, luč in radost.


O, Vrhovni Krmar Novega Tisočletja,

spremeni moje srce in moje življenje

v par Svojih najzvestejših psov

in Svojih najurnejših jelenov.


CÉLO moje bitje

želi nemudoma vsrkati

lepoto in dehtenje

Novega Tisočletja.


Moj Gospod,

daj mi hitrost prvaka,

da dosežem srce

Novega Tisočletja

hitreje od najhitrejšega.


V 20. Stoletju

sem užival svoje življenje

v nerazsvetljeni smeri.

V Novem Tisočletju

pa bom hodil le v eni smeri:

v smeri svojega Notranjega Vodnika.


ČLOVEŠKO v meni

je v 20. Stoletju naredilo

mnogo neprijetnih stvari

tako človeštvu kot Božanskosti.

V 21. Stoletju

pa božansko v meni

ne bo imelo časa

za nobeno drugo stvar kot za to,

da bo ugajalo Bogu.


VSAK dan bom

neskončno okrepil svojo odločenost,

da bi ponudil Bogu nekaj najbolj dragocenega

za Njegovo polno razodevanje tukaj na zemlji

v Novem Tisočletju.


OD Novega Tisočletja

se bom naučil,

da bom svoje stremljenje, svojo predanost,

svojo odrešitev, svoje spoznanje

in svojo osvoboditev dobil

od svoje popolne odvisnosti od Boga.


OJOJ, moje srce se sedaj

zelo šibko predaja Bogu.

Vendar si trdnó obljubljam,

da bosta lepota in dehtenje

moje brezpogojne predanosti

nezgrešljivo dosegala Božja Stopala

od novega leta dalje.


V Novem Tisočletju

ne bom dovolil

ne svojim dvomom o sebi

ne svojim dvomom o Bogu,

da bi zasenčili moje bivanje,

ki stremi k Bogu in služi Bogu.


V Novem Tisočletju

bom odkril, da ladjo mojega življenja

krmari Bog Osebno

med

obalo mojega življenja,

ki z molitvijo pritrjuje Bogu,

in

obalo mojega srca,

ki z meditacijo pritrjuje Bogu.


KJE lahko znova zaživi

moje umirajoče upanje,

če ne prav v srcu

Novega Tisočletja?


KJE lahko izpolnim

svojo neizpolnjeno obljubo izražanja Boga,

če ne prav v srcu

Novega Tisočletja?


O Novo Tisočletje, O Novo Tisočletje!

Ti si gromki boben na svojem modrem nebu!

Gora upanja se vzpenja,

Obljube vrelec poplesuje.

Mir Zemlje in Blaženost Nebes

mi kličeta: “Pridi, pridi, pridi!”


ENAINDVAJSETO Stoletje,

popolnoma razcvetelo drevo.

Enaindvajseto Stoletje,

svobodno srce enosti.

Enaindvajseto Stoletje,

morje polnosti življenja.


ENAINDVAJSETO Stoletje,

nič več lačne revščine.

Enaindvajseto Stoletje,

polna svežina sijaja.

Enaindvajseto Stoletje,

zgodba preobrazbe sveta.


ENAINDVAJSETO Stoletje,

postal bom častilec

čiste Resnice.

Enaindvajseto Stoletje,

postal bom dlan, ki vabi

k osvoboditvi sveta.


ENAINDVAJSETO Stoletje!

O Nebeška Lepota in Dehtenje,

spustita se, spustita se navzdol

in preženita temo.


ENAINDVAJSETO Stoletje, Enaindvajseto Stoletje,

Enaindvajseto Stoletje!

Ti si bivališče sanj človeštva.

Enaindvajseto Stoletje, Enaindvajseto Stoletje,

Enaindvajseto Stoletje!

V širjavah sinjega neba

si zmaj osvoboditve novega srca človeštva.

Enaindvajseto Stoletje, Enaindvajseto Stoletje,

Enaindvajseto Stoletje!

Si nedoumljiva Lakota in obenem

neizmerno Zadoščenje

vesoljnega in vsepresežnega Najvišjega Očeta.

Enaindvajseto Stoletje, Enaindvajseto Stoletje,

Enaindvajseto Stoletje!

Ti si Sočutno Oko Neskončnosti.

Daj, pridi in ukradi mi srce!


KAJ naj v 21. Stoletju naredim?

Samó letim naj in letim

na novih krilih svojega življenja,

s smehljaji polnosti,

da svojemu Ljubljenemu Gospodu Najvišjemu ugodim.


HITRO, zelo hitro

vstopam v srce

jutrišnjega dne,

daleč prek gorá

dvomov in strahov

in žalosti.


O Novo Tisočletje,

potrebujem samo en

tvoj dih, ki ljubi Boga,

da bi uzrl lepoto novega svita,

sijaj novega sonca,

čistost novega meseca

in prostranost novega neba.

IZDIHNI prah

preteklosti.

Vdihni dehtenje

prihodnosti.


ENAINDVAJSETO Stoletje, Enaindvajseto Stoletje,

Enaindvajseto Stoletje!

Do tal boš razrušilo temno steno

noči nevednosti.

Rahli dotik mehkobe tvoje nove luči

bo prebudil dremajoči svet.

Tvoje nesmrtno Zadoščenje Neskončnosti

bosta nebesa in zemlja skupno cenila in uživala.


JUTRIŠNJE veselje se hitro približuje,

da bi preobrazilo naše današnje trpljenje.

Naj ne sumimo jutrišnjega smehljaja.

Objemimo jutrišnje stremljenje in posvečenost

in onadva naj nas objameta

v Novem Tisočletju.


OJOJ, do sedaj ta naš svet

ni klical Boga dovolj močno,

da bi Ga zadovoljil.

Naj v Novem Tisočletju

to odločno nadomesti!


V tem stoletju

nas naša vest samo muči,

in nič več.

Toda v prihajajočem stoletju

bosta naše stremljenje in predanost

poklanjali obilno radost

volji naše vesti, ki je eno z Bogom.


NOVO Tisočletje

od nas nikoli ne bo zahtevalo

tišine odmaknjenega gorskega svetišča,

ampak vrelec tišine in zvoka v poskusu življenja

in raziskovalnico življenjskega razsvetljevanja.


V Novem Tisočletju

se bomo naučili nečesa doslej še neznanega:

Kako opravljati reči neprecenljive vrednosti,

ne da bi ranili eno samo samcato človeško bitje.


V Novem Tisočletju

bomo od Boga prejeli moč,

ki bo obilno večja

od težav naših okoliščin.


V Novem Tisočletju

bodo iskalci resnice in ti, ki ljubijo Boga,

razglasili nekaj

božansko plemenitega in dovršeno dobrega:

odhod razčlenjujočega razuma

in vzpon srca enosti.


NAŠA radost in zadovoljstvo bosta res velika,

da bo v 21. stoletju naša nenehna rokoborba

z našim razumom in vitalno silo

končno prenehala.

Kmalu se nam bosta celo naše vitalno in razum pridružila,

kadar se bomo lotevali česarkoli novega,

in bosta podprla prav vsako naše delovanje za napredek.


DVAJSETO Stoletje nas je učilo,

da bo zatrtje čutov

vzradostilo našega Gospoda Sladkosti.

Ojoj, to je bil napačen nauk.


ENAINDVAJSETO Stoletje nas bo naučilo,

da sprejetje, razsvetlitev

in preobrazba čutov

lahko razveseli našega Gospoda Sladkósti

in ga tudi bo.


OJOJ, človeštvo se ni odzvalo

Božjemu vabečemu Pogledu

v 20. Stoletju.


MOJE življenje molitve in srce meditacije

mi pravita, da bo človeštvo

zagotovo upoštevalo

vabeče srce

Novega Tisočletja.


BOG je postal v 20. Stoletju

Svoj lastni nevidni

Pogled sočustvovanja

in Srce odpuščanja.


BOG bo postal v 21. Stoletju

Svoj lastni vidni

Pogled Zadoščenja

in Srce Ponosa.


V 20. Stoletju

je na našo veliko žalost in nesrečo

celo človeški pripravljenosti

žalostno spodletelo, da bi bila

budno pozorna na Boga.


V 21. Stoletju

se bodo

v naše največje veselje in zadoščenje

prizadevanje človeštva,

spontanost, gorečnost

in vse druge njegove božanske vrline

osredotočile samo na Boga.


20. Stoletje je pokazalo svojo sposobnost

s tem, da je svetu dokazalo,

da je moč uničevanja

neomejena.

Kljub temu bo 21. Stoletje dokazalo,

da je moč ustvarjanja,

ki ljubi, razsvetljuje

in preobráža svet,

neomejena.


SMO na pragu

Novega Tisočletja.

Ali smo pripravljeni sprejeti

Novo Tisočletje

s svežino našega uma

in polnostjo našega srca?

Žal ne, žal ne, žal ne!


O človeštvo, nehaj spregledovati Boga!

Pozorno prisluhni svojemu notranjemu glasu.

Vsak dan Novega Tisočletja

se lahko izkaže za izvrstno priložnost,

da ugodiš Bogu.


MOJ Najvišji Gospod,

naj rojstvo Novega Tisočletja

napove Tvojo največjo Zmago

preko Tvojih in s pomočjo Tvojih

ubogljivih Otrok, ki se darujejo

in radi delajo veselje.


O, kako si želim, da bi si v 21. Stoletju

sleherno človeško bitje

prizadevalo osrečiti Absolutnega Gospoda Najvišjega –

drugače kakor v sedanjem stoletju.


ŽE vseskozi smo vedeli,

da je ponos smrtonosna ovira

za naš notranji napredek,

a kljub temu nismo ukrenili ničesar,

da bi premagali vulkanski ponos

našega razuma.

Vendar bo 21. Stoletje

že takoj na začetku

strlo ponos razuma

na milijone koščkov,

da bodo lahko iskalci Boga in ljubitelji Boga

kar najhitreje tekli

Končnemu Cilju naproti.


V Novem Tisočletju

bom rekel svojemu umu,

naj umolkne

enkrat za vselej!

V Novem Tisočletju

lahko razločno vidim,

da se bo moje srce

vedno zavzelo zame,

karkoli bom že rekel ali storil.


Z vstopanjem Novega Tisočletja

v naše srce stremljenja

bi morali nujno razviti

nenasitno lakoto po tem,

da bi razveselili Boga in izpolnili Božjo Voljo.


PREPRIČAN sem, da moje molitve

ne bodo izpuhtele v prazno.

V 21. Stoletju

bom nedvomno živel

pod neposrednim vodstvom

Božje Volje.


V Novem Tisočletju

ne bom več ponavljal

ene in iste napake.

Bogu in sebi obljubljam,

da si nikoli več ne bom drznil meriti

neizmerljivega Sočutja in Odpuščanja

svojega Gospoda Najvišjega

s svjimi omejujočimi mislimi in besedami.


DVOM o sebi in dvom o Bogu

sta ohromila stremljenje človeštva

za zelo zelo dolgo časa.

V Novem Tisočletju pa bosta

dvom o sebi in dvom o Bogu zamenjana

s sámopredajo in zaupanjem v Boga.


NAJ bo vera človeštva

neposredni Božji predstavnik

21. Stoletja.


SLEHERNO človeško bitje

so v tem stoletju neusmiljeno trpinčili

napadi dvoma.

Toda prihodnje,

21. Stoletje, ki se hitro približuje,

bo najmogočnejša trdnjava vere.


JASNO si predstavljam,

da bo v prihodnjem stoletju dvomeči razum

prisiljen zavzeti nepomemben položaj

za stremečim srcem.


V 21. Stoletju

iskalci Boga ne bodo nič več podcenjevali

diamanta svojega srca,

ampak ga bodo negovali in skrbno varovali.


V 20. Stoletju

delujeta

moč in nebogljenost.


V 21. Stoletju

bosta delovali

Ljubezen in Luč.


STAROST

20. Stoletja

se opoteka.


SVEŽINA

21. Stoletja

bo vrtoglavo naraščala.


STAROST

20. Stoletja

se izjemno težko znajde

kot del

pripravljenosti, ustrežljivosti in gorečnosti.


SVEŽINA

21. Stoletja

bo štela prizadevnost, ustrežljivost

in gorečnost

med najpomembnejše člane

svoje miroljubne in rodovitne družine.


VERIGE telesa, ki hlapčuje v navezanosti,

so zvezale zemeljsko telo

20. Stoletja.


VESELJE nenavezane svobodne duše

bo preplavilo prizorišče zemlje

v 21. Stoletju.


ŽIVLJENJE navdušenja

je popolnoma tuje

sodobnemu svetu.


JUTRIŠNJI svet

bo temeljil

na dihu navdušenja.


DANAŠNJI svet

se brezobzirno bojuje,

da bi bil na vrhu slave uspeha

in bi užival neomejeno zmago.


JUTRIŠNJI svet

bo odkril dovršeno resnico,

da je to, kar imenujemo dokončna višina,

samo začetek

nove, večno presegajoče višine,

ki uteleša

večno rastočo Lepoto in Dehtenje

Boga Vidca, Boga Ljubitelja

in Boga Ljubljenega.


ČLOVEŠTVO je

v 20. Stoletju to,

kar je človeštvo želelo postati:

oznanjevalec uničenja sveta.


ČLOVEŠTVO bo

v 21. Stoletju postalo to,

kar naj bi človeštvo bilo:

gojitelj svetovnega miru.


DANAŠNJI

svet brez vizije

pripada

lakoti ločevanja.


JUTRIŠNJI

svet razcvetele vizije

bo pripadal

izobilju enosti.


MOGOČNI prispevek

20. Stoletja

je vnema za uspehom.


MOGOČNI prispevek

21. Stoletja

bo vzradoščenje ob napredku.


VČERAJ

je moj Gospod Najvišji

veselo slavil moje hvaležno srce,

ki uteleša Boga.


DANES

moj Gospod Najvišji

ponosno slavi moje hvaležno življenje,

ki razodeva Boga.


JUTRI

bo moj Gospod Najvišji

veselo, ponosno,

veličastno in nezadržano slavil,

moj hvaležni dih, ki udejanja Boga.


MOJ Gospod Najvišji

mi je večkrat povedal,

da je moje hvaležno srce

moje najhitrejše

sredstvo za pot do uspeha in napredka,

in da bom to resnico nedvomno dokazal

v 21. Stoletju.


SLEHERNO

človeško bitje na zemlji

naj se radostno razcveta

v polnosti zaupanja v Boga

v Novem Tisočletju.


NAJ mi vsaka nova izkušnja

21. Stoletja

pomaga, da se potopim v resnične globine

Božje vsevédne, vseprisotne

in vsemogočne Volje.


PRIPRAVLJEN sem, moje srce je pripravljeno,

celo moje bitje je pripravljeno zapeti

o prečudoviti, veličastno vzhajajoči zarji

21. Stoletja.


O iskalci resnice in vi, ki ljubite Boga,

ne odnehajte,

ne odnehajte!

21. Stoletje

vam bo pomagalo najti vašo pot Domov.


VČERAJ

je bilo moje življenje upanja obupano.

Danes

je moje življenje upanja čudovito.

Jutri,

v Novem Tisočletju,

se bo moje življenje upanja razcvetelo

v vrt gotovosti o Bogu.


DANES je Bog

Velikansko Sočutje,

ki Ga čuti do človeka.

Jutri bo ta isti Bog

najvišje Zadovoljstvo,

ki Ga bo imel v človeku.


KAJ bo delal Bog vsak dan

v naslednjem stoletju?

Vsak dan bo krepil

našo ljubezen do Njega,

ter nam dajal dodatno Sočutje,

da bi razvili moč zaupanja v Boga.


TAKOJ, ko se znajdemo

v srcu Novega Tisočletja,

moramo spoznati,

da lahko vsaka misel, ki ni usmerjena kvišku,

zapravi dragocen čas

na našem potovanju-odkrivanju Boga.


KONČUJEM

s svojim življenjem grajanja sebe.

Novo Tisočletje me vabi,

naj postanem član odbora

tistih, ki zaupajo v Boga.


VSAKO stoletje

nam lahko ponudi nekaj posebnega.

Posebno darilo

20. Stoletja je to,

da obup ne bo zaznamoval

konca njegovega potovanja.


DVAJSETO Stoletje

me je blagoslovilo

s srcem, ki se vzpenja v Nebesa.


ENAINDVAJSETO Stoletje

me bo blagoslovilo

z življenjem, ki se bo žrtvovalo za Nebesa.


V sedanjem stoletju

je vsak iskalec

Božja pesem veselja,

namenjena človeštvu.


V prihajajočem stoletju

bo vsak iskalec

Božje izražanje, popolnost in zadoščenje

za človeštvo.


TO, kar smo

v 20. Stoletju,

je popuščanje nam samim.


TO, kar bomo postali

v 21. Stoletju,

je Božji Sijaj.


DANAŠNJI svet obljub

je neverjetno boleča

noč plitkosti.


JUTRIŠNJI svet obljub

bo nepredstavljivo lepa

polnost navdušenja.


DANAŠNJI, z nevednostjo opiti razum

pravi:

“Prisotnost Boga je odveč!”


JUTRIŠNJE, z modrostjo preplavljeno srce

bo reklo:

“Prisotnost Boga je neutrudno

in neprestano nepogrešljiva.”


USPEH 20. Stoletja

je v glavnem odvisen od

izkoriščanja moči denarja.


NAPREDEK 21. Stoletja

bo odvisen edinole od

razširjanja moči srca.


ZASTAVONOŠA, ki vihti

zastavo zmage v tekmi častihlepnosti,

zaznamuje 20. Stoletje.


LJUBITELJ polnosti, enosti,

čustvenosti in novosti

bo zaznamoval 21. Stoletje.


“POČNEM, kar hočem!”

To je zares

geslo 20. Stoletja.


“BOG želi, da postanem popoln,

zato bom postal!”

To bo pravo

geslo 21. Stoletja.


“POISKATI vsegoltajoči pohlep

in spremeniti se vanj.”

Prav tega sem se naučil

od 20. Stoletja.


“POSTATI vsepresegajoča potreba

in jo nahraniti.”

Tega se bom poln blagoslova naučil

od 21. Stoletja.


V 20. Stoletju

je Duhovnost postala

presunljiv vzdih Zemlje.


V 21. Stoletju

bo Duhovnost postala

k nebesom vzpenjajoči se nasmeh Zemlje.


V 20. Stoletju

moj obraz

razodeva moje ime.


V 21. Stoletju

bo Božja Milost

razodevala moje ime.


O iskalec,

ne izgubljaj poguma!

21. Stoletje ti bo vrnilo

dva davno izgubljena Prijatelja:

Boga in Oko božjega usmiljenja.


V Novem Tisočletju

bom najbolj pogrešal svojega Ljubljenega Najvišjega.

Zato Ga bom občutil kot meni najbližjega.


NOVO Tisočletje se je danes odpravilo

na svoje pomembno potovanje.

Od danes naprej svetu ne bom več ponujal

svojega ognjenika stremuštva.

Svetu bom ponudil

samó vzplamtelo stremljenje

svojega srca, ki se koplje v mesečini.


PONAVLJAJOČI se napev Novega Tisočletja:

“Srčno domovanje sveta,

je lepota in dehtenje

Popolnega Gospoda Najvišjega.”


LADJI ljubezni do Boga in vdanosti Bogu

plujeta počasi in vztrajno

proti Cilju.

Ladja predaje Bogu

še vedno trdno spi.

Toda v Novem Tisočletju

bodo te tri ladje

plule neverjetno hitro

proti Zlati Obali,

da bi preobrazile človeško življenje,

izpopolnile človeško srce

in izrazile

Božjo Luč in Veselje

v slehernem kotičku zemeljske oble.


TI, ki neutrudno ljubijo Boga in Mu služijo,

bodo hodili po prsti

21. Stoletja

ljubeče, polnodušno in s samorazdajanjem.


V 20. Stoletju

smo zapustili Boga,

da bi bili sami s seboj.


V 21. Stoletju

bomo zaradi Boga zapustili sebe

in bomo živeli

samo za Boga, samo za Boga.