SriChinmoy.org
sl More about Sri Chinmoy
x

Nemudoma začni

Nemudoma se vzljubi.


Nemudoma začni

preštevati

svoje Božje Blagoslove.


Nemudoma začni

z učnimi urami,

ki preobražajo um.


Nemudoma začni prepevati

srčne pesmi,

ki se dotaknejo duše.


Nemudoma se otresi

svojih dvomov

o samem sebi.


Nemudoma se oprimi

svojega vodnjaka vere.


Nemudoma se okleni

Očesa Boga-Stvarnika.


Nemudoma začni služiti

Bogu - telesu stvarstva.


Nemudoma začni kljubovati

vdorom skušnjav.


Nemudoma začni klicati

življenje tišine Onkraja.


Nemudoma postani

dehteči vonj

samodarovanja.


Nemudoma začni

urejati

svoj nevarni umski pragozd.


Nemudoma vzljubi

dehteči vonj

svojega srčnega vrta lepote

in uživaj v njem.


Nemudoma vzljubi

preprostega otroka v sebi, vrednega ljubezni.


Nemudoma začni občudovati odkritosrčnega otroka v sebi,

vrednega občudovanja.


Nemudoma si začni dopovedovati,

da te Božje Sočutno Oko

ljubi neskončno bolj,

kot lahko ljubiš samega sebe.


Nemudoma začni izročati

svoje nevoljno

neposlušno življenje

svoji duši, polni razsvetljenja.


Nemudoma začni pozabljati

svoje stare priučene zgodbe razumskega ločevanja.


Nemudoma se začni učiti

novih pesmi srčne enosti.


Nemudoma začni nabirati

in deliti

svoje dušne cvetove miru.


Nemudoma začni

sanjati

o umu

odlične predanosti.


Nemudoma začni

sanjati

o srcu

popolne hvaležnosti.


Nemudoma začni

sanjati

o življenju

Božjega zadoščenja.


Nemudoma se zavej,

da te Bog strašno potrebuje,

da bi veselo sodeloval

v Njegovi Kozmični Drami.


Nemudoma postani

kontemplativen

in ne tekmovalen.


Nemudoma začni

spoznavati,

da se sočutni Najvišji Gospod lahko smeji

celo skozi oči

tvojih sovražnikov.

Nemudoma začni

spoznavati,

da Bog hoče,

da bi bil sleherni človek

zaželen

in da bi nihče ne imel prednosti.


Nemudoma začni

ugajati svetu

s svojo srčno dobrohotnostjo

in ne s svojo razumsko prepričljivostjo.


Nemudoma ukaži

svojemu umu,

naj utihne,

se prebudi

in ozre kvišku.

Nemudoma začni

zahtevati srečo

od svojega brezvoljnega

in neupogljivega uma.


Nemudoma začni

z duhovnim razvojem - brez čustvene vpletenosti.


Nemudoma začni

razvijati svoje radodarno srce,

ne pa silni um.


Nemudoma začni

svojemu umu prigovarjati,

da želiš,

da bi ta neprestano ljubil Boga,

ne pa ga trdo preizkuševal.


Nemudoma začni

sanjati in tvegati,

ne pa preračunavati in presojati.


Nemudoma začni

imeti domiseln rezervoar življenja, ne pa um z goro obžalovanja.


Nemudoma začni

misliti in čutiti,

da nihče nima nikakršnega vzroka, da bi se pri Bogu

pritoževal čez te.


Nemudoma se začni zavedati,

da si Bog želi,

da tvoj um ne bo dvomil

in srce ne bo negotovo.


Nemudoma se začni izogibati, zapostavljati in odstranjevati

svoj zapleteni in razdvojeni um.


Nemudoma začni

spoštovati sleherni trenutek,

saj ta trenutek ni le prav poseben, marveč tudi enkraten.


Nemudoma postani

verujoče srce,

ki ga ljubi Bog,

ne pa genialni um,

ki ga čisla človek.


Nemudoma si začni prilaščati

svoje mavrične srčne rože izkušenj in zavrzi svoje

oblačno razumske trne poskusov.


Nemudoma začni

prepevati pesmi

o resničnosti ptice upanja

na drevesu radosti dušnih sanj.


Nemudoma zapusti

borni brod uspehov

in prestopi na prekoceansko ladjo napredka,

ki te bo popeljala

na tvojo usojeno Zlato Obalo.

Nemudoma - brez obotavljanja

in sumničenja - začni uživati Božji brezpogojni nektar Radosti.


Nemudoma - brez prikrivanja - povej svetu,

da je tvoja razumska analiza

vzrok tvoje srčne paralize.


Nemudoma oznani ljudem,

da se učiš prevzvišene umetnosti veselega in neomejenega

samorazdajanja.


Nemudoma sporoči Bogu,

da tvojega življenskega diha

ne vodi več tvoj razum,

ampak tvoje srce.


Nemudoma razglasi,

da se ne udinjaš več kralju nevednosti.


Nemudoma sporoči Bogu,

da ima On zadnjo

in odločilno besedo o vsem,

kar zadeva tvoje življenje.


Nemudoma sporoči Bogu,

da si mu ne glede na vse

odslej odločen ugajati veselo, neprestano in brezpogojno.